Ondersteuners, Thermal Management

Verhit die bestuur is die bestuur van die hitte of temperatuur van 'n stelsel bekend as hitte bestuur